Het kan beter! – een boek voor orde in de levenschaos

Een boekentip! ‘Het kan beter! van de Leidse wetenschapper en schrijver Bertram Wesselman.

Velen van ons hebben in principe alle lagen van de behoeftenpyramide van Maslow doorlopen. We zijn bekwaam in vele dingen, we hebben een hoge levensverwachting, en… we zijn steeds meer geïnteresseerd in de fenomenen geluk en welzijn als meerwaarde van het leven. Hoe kun je je leven anders aanpakken? Bertram Wesselman wilde daarin duidelijkheid scheppen en schreef er een boek over. Leuk hoe hij beschrijft hoe hij jarenlang aantekeningen maakte en daar – een organizing proces – met zijn wiskundige achtergrond een overzichtelijk geheel van heeft gemaakt.

De rode draad in het boek is de levenslijn van de mens. Wat gebeurt er in je mensenleven, wat heb je, wat ben je op een bepaalde leeftijd en wat heb je nodig? De schrijver ordent de thema’s die in het leven op je afkomen, en maakt het heel inzichtelijk in simpele grafieken. Als je begrijpt hoe de situatie is, kun je ook makkelijker stappen nemen om gelukkig(er) te worden, want het is niet iets wat je zomaar overkomt. De waardering van geld/het inkomen, en de maakbaarheid van geluk worden met aansprekende voorbeelden en vragen voor zelfreflectie uitgelegd. Interessant is het gedeelte over de structuren, al dan niet zelfgekozen, je leven én welzijn bepalen. Wat doet scholing, werk, een gezinsleven met je. Interessant ook in het kader van de (te) veel voorkomende burn-outs en de behoefte aan meer overzicht in leven en werk.

In elke levensfase, is in het kader van ‘hebben/welvaart’, één hulpbron goed gevuld (energie, tijd of geld) en in het kader van ‘zijn/welzijn’ is één karaktaristiek duidelijk ontwikkeld (sociaal, geestelijk of lichamelijk). Door in een bepaalde levensfase extra te investeren of dingen juist niet te doen, kan er meer ‘over’ blijven in een volgende levensfase. Bijvoorbeeld, door in de werkende fase (veel geld, weinig tijd), meer tijd te gebruiken voor ontspanning en fit blijven (en eventueel minder geld te verdienen), om zodoende meer energie over te houden in de volgende fase, waarin je minder geld nodig hebt – en veel tijd hebt.

Het boek eindigt met: “Levensgeluk is deels aangeboren en wordt daarnaast deels gevormd door de levenswijze en hoe het leven beleefd wordt (emoties). De manier waarop het leven geleefd wordt is vastgelegd in de levensstructuren. Op alle mogelijke manieren wordt de mens in zijn levensstijl beïnvloed vanuit de overheid, de samenleving, de commercie en vanuit een eigen ideologie. Gelukkig zijn díegenen die uit dat grote aanbod van levensvormen de goede keuzes maken.”

Het boek geeft je geen antwoord op alle levensvragen. Maar het laat je wel (slimmer) nadenken over hoe je je leven leeft. Een boek om orde te scheppen in de levenschaos.

Het ISBN nummer: 978-90-825367-0-6

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *